En hälsning från utvecklamera Jemt i aprilvädret


Under våren genomför utvecklamera Jemt två olika spännande projekt med två nya kunder. Projekten har olika riktning men berör båda ständig förbättring i miljöarbetet.

Det ena projektet under våren är ett införandeprojekt av miljöledningssystemet Miljödiplomering hos en ny kund med ett nyvunnet miljöengagemang. Införandeprojekt är alltid spännande och vi gläder oss enormt åt att nya kunder tar kontakt och vill använda våra tjänster.

Vårens andra projekt handlar om internrevision av flera verksamheter kopplat till en stor organisation i regionen. Organisationen har ett väl inarbetat miljöledningssystem och höga ambitioner med sitt miljöarbete.

Nu tar vi sikte mot en härlig vår fylld med mycket solsken och roliga projekt. Allt gott till er som läser detta!