Vi gratulerar afswedala till förnyat Miljödiplom


För ett par veckor sedan genomförde vi en revison av det nationella miljöledningssystemet Miljödiplomering hos en tidigare kund, nämligen afswedala Aktiebolag. afswedala är ett textilföretag som säljer olika textilprodukter till hotell och spa, och har sitt kontor och showroom i Dalsjöfors. Trots ett tufft år som inneburit minskad efterfrågan och svårigheter att etablera nya kundkontakter har afswedala upprätthållit sitt miljöledningssystem.

På afswedala finns ett genuint miljöengagemang. afswedala har exempelvis valt att lägga sin produktion i Europa vilket bland annat innebär bättre arbetsförhållanden och mindre miljöpåverkan i form av kortare transportsträckor, kontra att lägga sin produktion i Asien vilket är vanligt i textilbranschen. Företaget väljer också sina leverantörer med noggrannhet.

Tack vare sitt genuina miljöengagemang och ett gott arbete blev det en lyckad revision och vi vill nu gratulera afswedala till sitt förnyade miljödiplom.