vår föreläsningsserie våren 2021


Vi på utvecklamera Jemt bjuder härmed in till en kostnadsfri 30-minuters föreläsningsserie under vecka 5 inom hållbarhet och förbättring.
Vi vänder oss till verksamheter och kommuner i och kring Jämtland/Härjedalen.

Kanske vill ni fördjupa er inom dessa områden eller söker verktyg för att jobba effektivare?
Eller har ett ledningssystem på plats inom ISO9001 (kvalitet), ISO14001 (miljö), ISO45001 (arbetsmiljö), FR2000 eller Miljödiplomering.

Anmäl er genom att skicka epost till kontakt(a)utvecklamerajemt.se och ni får Teams-länk till valt tillfälle/tillfällen.
Ni får delta med så många medarbetare ni vill.

Öka er hållbarhet
tisdag 2 februari kl 14.00        
fredag 5 februari kl 10.00

Skapa mer cirkularitet i er verksamhet                
onsdag 3 februari kl 13.00
fredag 5 februari kl 13.00

Hantera lagar och kemikalier effektivare
onsdag 3 februari kl 15.00
fredag 5 februari kl 15.00

Internrevidera effektivare
tisdag 2 februari kl 13.00
fredag 5 februari kl 09.00

Våga använda effektiva orsaksanalyser
onsdag 3 februari kl 14.00
fredag 5 februari kl 14.00

Mera om olika ledningssystem
(ISO9001/ISO14001/ISO45001/FR2000/Miljödiplomering)
tisdag 2 februari kl 15.00
fredag 5 februari kl 11.00

Under vecka 13 kommer vi erbjuda 3-timmar fördjupade utbildningar att ske inom flera områden.
Mer detaljerad information kommer efter vecka 5.