Avslutat kunduppdrag


Innan semestern avslutade vi ett dryga 2,5 månader långt kunduppdrag hos en offentlig verksamhet, som innebar en omfattande revidering av kundens styrande miljödokument kopplat till det miljöledningssystem man har. Kunden hade också ett behov av att tydligare tillgängliggöra väsentliga dokument för organisationens medarbetare, vilket vi också stöttade verksamheten med. Under uppdragstiden hanterade vi även förelägganden som inkommit till kunden.

Det var ett spännande och givande uppdrag som vi avslutade med hopp om att vi bidragit till nytta för kunden. Och som vid varje uppdrag har också vi lärt oss nya saker och berikats med ny kunskap.

Nu drar hösten igång på allvar och vi är mer än laddade för nya spännande uppdrag med fantastiska kunder.