nytt uppdrag


Nytt och spännande uppdrag hos kund inom offentlig sektor. Kunden har både en ISO 14001- certifiering och en EMAS- registrering och har kommit långt i sitt miljöarbete.

Vårt uppdrag innefattar bland annat revidering av befintlig dokumentation inom ramarna för kundens miljöledningssystem gällande egenkontroll och rutiner kring detta. Ett roligt uppdrag som både utmanar och inspirerar.

Vid arbetsdagens slut hämtar vi energi i naturen, se bild. Vi passar på att skicka kärlek och styrka till alla i denna speciella tid. Ta han om varandra och håll avstånd!